GLOSSARY - Partner Posities  

 

Hieronder staan alle bij ons bekende partner posities, indien u er nog meer weet die er niet bij staan mail ze dan even door naar info@scdf.nl 
Wij voegen ze dan zo snel mogelijk toe.

Naam

Tekening

Uitleg

Closed Partner staan met het gezicht naar elkaar toe, een klein stukje van elkaar af. 
De man houdt dame's rechterhand in zijn linkerhand op schouderhoogte.
De man heeft zijn rechterhand op het linker schouderblad van de dame, vingers en duim tegen elkaar (vingers niet openstaand).
De dame heeft haar linkerhand op de rechter bovenarm van de man of net achter zijn rechterschouder, met duim en vingers tegen elkaar (vingers niet openstaand).
Country Western Closed Partners staan met het gezicht naar elkaar toe, ze staan wat verder van elkaar af dan in de closed position.
De heer houdt de rechterhand van de dame in zijn linkerhand op schouderhoogte.
De rechterhand of pols van de heer rust op linkerschouder van de dame of op het schouderblad.
De linkerhand van de dame rust op de bovenarm van de heer of net achter zijn rechterschouder, met duim en vingers tegen elkaar (vingers niet openstaand).
Right Parallel

a.k.a.

Banjo of Right Side

 

Dit is in principe dezelfde houding als closed.
Het enige verschil is dat de dame aan de rechterkant van de heer staat, haar rechtervoet staat voor de rechtervoet van de heer.
De dame staat niet langs de heer maar schuin voor hem. 
Left Parallel

a.k.a.

Side Car of Left Side

Dit is in principe dezelfde houding als closed.
Het enige verschil is dat de dame aan de linkerkant van de heer staat, haar linkervoet staat voor de linkervoet van de heer.
De dame staat niet langs de heer maar schuin voor hem. 
Promenade

a.k.a.

Conversation of Semi Open

Vanuit de closed positie stappen heer en dame in third position, beide kijken nu ook niet meer naar elkaar maar in de richting waarin gedanst wordt.
Reverse Promenade Geen plaatje Hetzelfde als in promenade met als uitzondering dat de heupen (heer rechterheup en dame linkerheup) dicht tegen elkaar aan komen.
De andere heup wordt naar buiten gedraaid zodat er een V gevormd wordt, voeten zijn normaal gesproken dezelfde kant ingedraaid als het lichaam.
Swing Dance Position Geen plaatje Hetzelfde als in promenade met als uitzondering dat de linkerhand van de heer en de rechterhand van de dame lager worden vastgehouden, dus niet op schouderhoogte maar bijvoorbeeld op heuphoogte.
Right Open Promenade Vanuit promenade kijken beide in line of dance, de dame staat rechts van de heer.
De heer heeft met zijn rechterhand de linkerhand van de dame vast.
Left Open Promenade Hetzelfde als right open promenade met als uitzondering dat de dame aan de linkerkant van de heer staat en dus ook de andere hand vastheeft.
Fall A Way Geen plaatje Hetzelfde begin als open promenade beide partners stappen met de buitenste voet naar achter.
Hierdoor hangen ze een beetje naar achter.
Right Wrap

a.k.a.

Cuddle, Cradle, Basket

Partners kijken in line of dance, de dame staat een klein stukje voor de heer en aan zijn rechterzijde.
Haar linkervoet staat voor zijn rechtervoet.
De rechterhand ligt op de rechterheup van de dame en heeft de linkerhand van de dame vast.
De linkerhand van de heer heeft de rechterhand van de dame vast op heuphoogte (niet op de heup).
Left Wrap

a.k.a.

Cuddle, Cradle, Basket

Hetzelfde als right wrap maar dan in spiegelbeeld.
Right Side by Side

a.k.a.

La Varsouvienne, Volkswagen, Jody

Beide partners kijken in de line of dance.
De dame staat aan de rechterkant van de heer het is ook mogelijk dat de dame een beetje voor de heer staat.
Rechterhand heer heeft de rechterhand van de dame vast waarbij de rechterarm van de heer op het schouderblad van de dame mag rusten (niet hangen).
Linkerhand heer heeft de linkerhand van de dame vast voor het lichaam van de heer.
Beide ellebogen moeten op dezelfde hoogte gehouden worden.
Indian Position Geen plaatje Hierbij staat de heer  recht achter de dame en beide armen van de heer naast de schouders van de dame naar voor worden gehouden of beide armen van de heer zachtjes rusten op de schouders van de dame (niet hangen).
Left Side by Side

a.k.a.

La Varsouvienne, Volkswagen, Jody

 

Hetzelfde als right side by side maar dan in spiegelbeeld.
Open Single Hand Partners staan tegenover elkaar.
Linkerhand heer heeft rechterhand dame vast op heuphoogte de vrije hand wordt naast het lichaam gehouden (indien een buckle aanwezig mag deze worden vastgepakt).
Dit kan natuurlijk ook, met de rechterhand van de heer de linkerhand van de dame vastpakken en voor de vrije hand geld dan hetzelfde als hierboven.
Open Double Hand Hetzelfde als open single hand maar nu is het zo dat beide handen worden vastgepakt.
Rechterhand heer heeft linkerhand dame vast op heuphoogte en linkerhand heer heeft rechterhand dame vast op heuphoogte.
Open Cross Hand
(Shake Hands)
Partners staan tegenover elkaar.
Rechterhand heer heeft rechterhand dame vast op heuphoogte de vrije hand wordt naast het lichaam gehouden (indien een buckle aanwezig mag deze worden vastgepakt).
Dit kan natuurlijk ook, met de linkerhand van de heer de linkerhand van de dame vastpakken en voor de vrije hand geld dan hetzelfde als hierboven.
Open Double Cross Hetzelfde als open cross hand maar nu is het zo dat beide handen worden vastgepakt.
Rechterhand heer heeft rechterhand dame vast op heuphoogte, linkerhand heer heeft linkerhand dame vast op heuphoogte.
Een van de handen moet uiteraard boven de andere gehouden worden welke dat is ligt aan de dans en/of aan het vervolg van de dans.
Challenge

a.k.a.

Shine

Partners staan tegenover elkaar maar hebben elkaar niet vast, er is geen lichaamscontact.
Right Hammerlock

a.k.a.

Tamara of Pretzel

Partners kijken beide een andere richting in, de man in line of dance de dame out line of dance (kan ook andersom zijn)
Rechterschouder heer staat tegen rechterschouder dame aan.
De rechterarm van de heer wordt schuin naar voor (omlaag) gehouden onder de arm van de dame door (linkerhand dame vast), de linkerhand van de dame wordt achter haar rug gehouden (rechterhand heer vast).
De linkerarm van de heer wordt op heuphoogte voor zich gehouden (rechterhand dame vast), rechterarm dame wordt rechts opzij gehouden voor het lichaam van de man op heuphoogte (linkerhand heer vast). 
Left Hammerlock Hetzelfde als right hammerlock maar dan in spiegelbeeld.
Right Bow

a.k.a.

Yoke of Neck Cross

Partners kijken beide een andere richting in.
Rechterschouder heer staat in dezelfde lijn als rechterschouder dame aan, ze staan niet tegen elkaar aan.
Rechterarm heer rust op rechterschouder dame of achter hoofd dame (linkerhand dame vast), Linkerhand dame wordt omhoog achter hoofd gehouden (rechterhand heer vast).
Linkerarm heer wordt omhoog achter hoofd gehouden (linkerhand dame vast), rechterarm dame rust op rechterschouder heer of achter hoofd heer (linkerhand heer vast).
Left Bow

 

Hetzelfde als right bow maar dan in spiegelbeeld.
Right Arch

a.k.a.

The Steeple, Hook of Cathedral

Partners kijken beide een andere richting in.
Rechterschouder heer staat tegen rechterschouder dame aan.
Rechterarm heer en rechterarm dame, beide ellebogen worden op heuphoogte in elkaar gehaakt, hand rust voor het lichaam op heuphoogte (buckle).
Linkerarm heer wordt recht omhoog gehouden, onderarm wordt horizontaal gebogen over het hoofd, linkerarm dame wordt hetzelfde gehouden als de heer.
Linkerhanden pakken elkaar vast tussen beide partners op hoofdhoogte. 
Left Arch Hetzelfde als right arch maar dan in spiegelbeeld.
Right Cross Hand
(Skaters)

a.k.a.

Promenade in Square Dancing

Partners staan naast elkaar en kijken in dezelfde richting.
Rechterarm heer wordt schuin voor het lichaam van de dame gehouden, rechterarm dame wordt ook voor het lichaam gehouden (pak handen vast).
Linkerarm heer wordt voor het lichaam van de heer gehouden, linkerarm dame wordt onder de rechterarm van de heer door voor het lichaam van de heer gehouden (pak handen vast).
Dit alles op heuphoogte.
Left Cross Hand
(Skaters)
Hetzelfde als right cross hand met als enige verschil dat de rechtearm van de dame in dit geval voor (over) de arm van de man gaat.
Right Reverse Cross Hand
(Skaters)

a.k.a.

Cross Back

Partners staan naast elkaar en kijken beide dezelfde kant in.
Rechterarm heer wordt achter het lichaam van de dame vastgepakt door rechterarm dame die dus ook achter het lichaam van de dame wordt gehouden.
Linkerarm heer wordt achter het lichaam van de heer vastgepakt door linkerhand dame die dus ook achter het lichaam van de heer wordt gehouden.
Left Reverse Cross Hand
(Double Reverse)
Hetzelfde als right reverse cross hand maar dan in spiegelbeeld.
Right Skaters

a.k.a.

Dancing Skaters

Dit is hetzelfde als right side by side met als uitzondering de rechterarm van de dame en heer en het vasthouden ervan.
Rechterhand heer rust op rechterheup dame, rechterhand dame rust weer op rechterhand heer.
Left Skaters Hetzelfde als right skaters maar dan in spiegelbeeld.
Shadow Dance Position

a.k.a.

Tandem

Partners staan recht achter elkaar (man achter) en kijken dezelfde kant in.
Rechterhand dame wordt voor het lichaam van de dame vastgepakt door rechterhand heer, dit op heuphoogte.
Linkerhand dame wordt op schouderhoogte vastgepakt door linkerhand heer.
Dit kan ook andersom (spiegelbeeld).

Back to top